T1 - Naturoplevelser
T2 - Roll Back Malaria - støt kampen mod malaria
T3 - Genbrugsbutikken Danmarksgade 70, Aulum
 
Om Aulum-Haderup Lokalnet

Aulum-Haderup Lokalnet drives af Lokalhåndbogen for Aulum-Haderup. Bag Lokalhåndbogen står Aulum Y's Men's Club.

 

Adresse:

Aulum-Haderup Lokalnet

  v/Aage Mikkelsen

  Lundgårdsparken 15

  7490 Aulum

  Tlf.: 9747 2790 - mobil 2482 9795

  E-post: lokalnet(@)aulum.dk

 

 

Formål

Aulum-Haderup Lokalnet har til opgave at samle og formidle lokalt internetbaserede informationer overfor såvel det lokale publikum som andre interesserede som led i en generel elektronisk markedsføring af Aulum, Feldborg, Haderup og Hodsager. For at sikre dette mål tilbydes alle udbydere i lokalområdet, der opfylder det til enhver tid gældende regelsæt, optagelse i Aulum-Haderup Lokalnet.

Lokalnettet er baseret på kvalitet og troværdighed.

 

Etiske regler

Det er alene den enkelte udbyder, der er ansvarlig for aktualitet og validitet af egne informationer.

De udbudte informationer skal altid være forsynet med oplysninger om den person, virksomhed eller organisation, der er ansvarlig for indholdet.

Der må ikke gennem Aulum-Haderup Lokalnet udbydes informationer, der indeholder trusler eller skadevoldende omtale af andre.

Der må ikke gennem Aulum-Haderup Lokalnet distribueres pornografi eller andet materiale, der kan virke anstødeligt eller krænkende.

Der må ikke gennem Aulum-Haderup Lokalnet distribueres informationer eller data, der på nogen måde bryder med gældende dansk ret - herunder ophavsret.

 

Teknik-design

Sitet etableret med   http://typo3.com/

 

 


H1 - Aulum Y's Men's Club
7